Dočasný monitoring elektrickej energie a jej kvality v trojfázových distribučných sieťach, priamo v rozvádzačoch odberateľov, rozvodňách alebo v trafostaniciah prenosným analyzátorom SIMON S
Stacks Image 256

Typická schéma zapojenia analyzátora

Stacks Image 260
Na obrázkoch nižšie je fyzické zapojenie analyzátora v rozvádzači odberateľa a niektoré záznamy na troch fázach, k dispozícii sú aj záznamy na jednotlivých fázach ako :
Činný výkon, prúd, odber a účinník cos fí,
Stacks Image 264

Činný výkon na troch fázach

Stacks Image 266

Prúd na troch fázach

Stacks Image 268

Trojfázový účiník

Stacks Image 270

Činny odber na troch fázach

Stacks Image 388